31 July 2007

書展喊欄


書展的星期天,我來到次文堂的攤檔。不是由堂主彭志銘兄帶路,那幾十尺丁方的小小位置,真的是錯過了三次也不覺它的存在。


彭兄邊走邊「牙痛咁聲」,大駡貿發局安排欠妥,大出版社位置最好,沒走多遠就到,丁財兩旺。


小攤檔位處偏遠,兜兜轉轉,上上落落,若不是彭兄帶我走捷徑,要走超過一個小時。


這種表面上是潮水式疏道人群的方法,客觀效果是把小出版社趕入困境。一向抱打不平的彭志銘帶頭向當局交涉,遲遲未有回應,到稍有改善,書展已近尾聲。


為了賣得出書,為了收回租金,為免血本無歸,唯有奇招盡出。


黃毓民來了,不慌不忙戴上小型咪高峰,站到攤檔外面,一如既往,聲嘶力竭,但沒有青筋暴現,而是笑住嚟嗌: 「各位,我係黃毓民,我而家向大家推薦一本奇書,叫做《小狗懶擦鞋》,呢本粗口書唔係教你講粗口,而係講粗口嘅由來……


「你阿爺講粗口,你阿爸又講粗口,你個衰仔又講粗口,唔好人講你又講,尤其是女仔,有啲鬧人嘅說話(下刪六七字)唔可以隨便講,粗口嚟嘅……


「呢本粗口嘅係邪書,我寫嗰本《無所不容而有所不為》係正書,都算折墮咯!買呢本邪書,大贈送,送我本正書,兩本加埋八十蚊,仲送埋簽名?……


「快啲買喇,全場最賣得係呢本,買剩幾十本咋,賣晒就冇……」如此這般一輪叫賣,客似雲來,把攤擋擠得水泄不通,員工做得無法停手,而彭志銘就活像一個男版的張小嫻,簽名簽到手軟。


這個墟冚場面,驚動左鄰右里,也吸引了一位大出版社的高層到來,說要取經。


原來毓民已經在書展叫賣了幾天,每次都有奇效,我笑他不像賣書,似在大笪地賣藥,也只有毓民的功架,才有如此實力。


站在一旁看毓民棟篤笑表演,充滿娛樂性,但也覺悲涼。世界上有哪家書展,要賣藥喊欄才賣得出書,恐怕這是香港獨有,也說明了本地文化事業的艱辛與困境。


明報 2007-07-31

No comments: