14 October 2007

阿太的髮型

當年,黑皮褲豹皮衫的保安局長葉劉淑儀,語氣堅定字字鏗鏘: 「如果我連髮型都捍衛不到,如何捍衛國家安全?」結果,捍衛國家安全未竟全功,黯然下台。學成歸來,捍衛髮型的誓言馬上拋到九霄雲外,葉太又向傳媒宣布: 「而家都唔興咁大個頭。」然後以全新髮型示人,徹底把自己改造成一個新葉太。

葉太捍衛髮型的堅決態度,成了港人揮之不去的集體記憶。翻開這樁往事,你恍然大悟,陳太為何在普選撐傘活動後,只遊行不到半句鐘,就二話不說堅決離隊恤髮。你終於明白,有些人對髮型的堅持,已上升到重大的原則層次。有人質問,究竟民主重要,還是恤髮重要?在她們的認知範圍裏,根本不存在這樣的問題。到了需要恤髮的時候,即使天塌下來,也要衝過重重險阻,跟髮型師make 了appointment,豈能失約,當然要準時赴會。

看到這裏,女性主義的讀者可能會破口大駡:在男權社會,女性參政,已經困難重重,人們的焦點,不是集中在她們的政綱能力、成就內涵,而是就外表、服飾、穿戴、髮型,評頭品足說三道四,選舉變成選美,這種典型的男性霸權,對女性公平嗎?

只得承認我不夠政治正確,但始終覺得,這些觀點,放在某些舊女性身上,總顯得衣不稱身。例如葉太在參選記者會上一番有備而來的比較,就是典型例子: 「我聽到好多意見吖嘛,例如話我嘅髮型唔好呀,啲衫唔夠靚。我無靚長衫著呀,當然有啲嘢係天生嘅,我無法子加上去,例如我冇酒凹啦,係咪?我而家好難去開刀加上去。我又笑得唔夠人哋靚,我承認嘅,咪請專家指導吓我,請人教我著衫囉。」酸味醋意流滿一地,好彩我有啲嘢叻過佢,面有得色:「但係我細佢十年零七個月,都有少少好處。」陳太在另一個場合馬上回應: 「葉太比我年輕十年,呢個係無可否認嘅事實,但係我個女同我講,我有驚人嘅魄力。」大戰了十幾個回合,仍看不見兩太的「牛肉」內涵在哪裏。這場外表儀容上互相比併的戰爭,是兩位阿太自己主動掀起來的,傳媒充其量是火上加油,這能怪誰?

2007-10-14

No comments: